Filmens påverkan för vår sinnesstämning

När vi ser på film blir vi påverkade med hjälp av tre av våra sinnen: syn, hörsel och ibland även vår känsel. Vi ser rörliga bilder, och vi hör olika ljud. Vissa ljud är så starka så vi ibland till och med känner ljud, som vibrationer. Påverkan kan vara både positiv och negativ, och på olika nivåer. På vilket sätt vi blir påverkade beror bland annat på vår personlighet och hur vi mår då vi tittar på filmen. 

Ofta ser vi på film för att vi söker en form av underhållning eller lite sällskap i mörkret. De som har ett brustet hjärta väljer ofta filmer i genren som drama och komedi då denna typ av film matchar bättre deras sinnesstämning. När man är i en sådan stund orkar man många gånger inte med action, thriller, komedi eller annat som har många snabbt skiftande rörliga bilder eller så kallat störande ljudeffekter. Dock spelar vår personlighet också en roll, så det finns flera som hellre väljer en film som kan hjälpa dem att få distans till deras dystra humör.

Ibland använder vi oss av film för att vi är uttråkade eller känner oss ensamma. Filmer kan leva ut känslor inom oss, men ibland kan avsaknad av partner bli ännu starkare efter filmen. Oavsett anledning till att man saknar partner och vilken typ av relation man söker, så kan söka upp partner på IX dejting. Där finns alternativ både för reella möten eller möten online. Kanske är du även intresserad av spel och hittar en likasinnad? Eller så lever du bara ut dina känslor.

Bra eller dåligt med censur?

Sedan ca tio år tillbaka blir filmer i Sverige inte längre granskade, utan det är distributören som själv får ansvara det. Avsaknad av censur upprör en del, medan andra tycker det är bättre. Det har diskuterats om att censur blir en konflikt till yttrandefriheten, som är en grundlag gällande både vid tal och skrift. Man ska ju ha rätt till att yttra sig, att få släppa ut sina tankar och känslor. Sexscener syns allt mer i filmer och vill man ta steget längre kan man söka upp olika mötesplatser. Till exempel för att finna likasinnade inom bdsm eller gangbang i Sverige.

Några menar att när man tar bort censuren, så uppmuntras våld och sex i större mängder. Det finns otaliga diskussioner om detta och varje diskussion vinklas på olika sätt och inriktningen på olika nivåer. En sort av censur försöker skapas med åldersgränser, även om man i dagsläget kan finna mycket innehåll av både våld och sex på nätet. I synnerhet om man söker sig till sidor från länder där de inte begränsar lika mycket som i Sverige.