Hör Hälsa och Gaming ihop?

Hälsa och gaming kan för många verka som två stycken motpoler som krockar med varandra. Med förutfattade meningar menar nog många på att gaming är överviktiga datanördar, medans hälsa och fitness är atleter i god form. Men hur det egentligen är idag och hur mycket forskning och vetenskap som har tagits fram inom gaming, visar att verkligheten faktiskt ser helt annorlunda ut.

Vad innebär gaming?

Gaming är ett brett uttryck som lättast kan beskrivas som en moment där någon spelar ett spel, vanligtvis på dator, men såklart även på andra konsoller såsom Xbox och Playstation. Från ”Gaming” har uttrycket ”att gamea” formats, vilket betyder att spela ett spel på någon konsol. Gaming sker oftast på datorspel som har en onlineuppkoppling, det vill säga att i många fall går det att integrera med andra användare i spelen, och många spel gör det även möjligt att förutom att spela spelet föra en muntlig dialog med användare i spelet.

Vilka egenskaper behövs för gaming?

Gaming, beroende på spel, kan kräva ganska omfattande kunskaper beroende på hur avancerad i spelen du är. Många spel som är populära, exempelvis League Of Legends, CS:GO och Fortnite kräver att du har någon strategi, och att dina reflexer är sylvassa. I CS:GO kan du exempelvis stöta på motståndare helt ovetandes, och det krävs då att du är snabb med datormusen för att sikta rätt, och eliminera motståndaren innan du själv blir dödad. Av detta går det alltså att dra slutsatsen att gaming är svårt, och någonting oavsett spel, som du måste öva mycket på för att bli bättre. Men inte alltid behöver du öva på spelet, utan många faktorer såsom mental hälsa och reflexer, är någonting som bör tränas utanför spelet, fysiskt, för att du sedan ska bli bättre på spelet.

Låt oss dra en parallell här mellan det populära idrottsprogrammet ”Mästarnas mästare” och gaming.

I Mästarnas Mästare, finns det ett moment som eliminerar en deltagare från programmet, och går ut på att istappar hänger olika länge, på en ribba, ovetandes någon gång kommer någon av de olika istapparna att falla, och det gäller då för båda parter som deltar i duellen att fånga den så fort som möjligt.

Duellen om istappar är således ett moment även för atleter att öva upp sin reaktionsförmåga, någonting som är oerhört viktigt inom gamingvärlden.

Träning gör dig till en bättre gamer

Att träna minst 30 minuters pulshöjande varje dag är en rekommendation som är bra för dig oavsett ifall du är en gamer eller inte. Att träna hårt frigör hormoner och enzymer i kroppen, vilket är påvisat av studier att ha en positiv effekt i din vardag, där du bland annat blir mer alert, koncentrerad och kreativ. Alla dessa tre egenskaper är någonting som är centralt inom gaming, och det går således inte att utesluta fysisk pulshöjande träning för att avancera i något datorspel för att bli bland de bästa i toppen.

Träningsformer där du övar på din reaktionsförmåga, antingen autonomt eller aktivt, är således träningsformer som gynnar dig som gamer. Det skulle exempelvis kunna vara bollsporter såsom tennis, pingis eller boxning.

HeatoN, ett numera pensionerat CS:GO proffs, är en stor förebild för många i gamingvärlden, med all rätt. Som tidigare lagmedlem i det svenska laget NIP, Ninjas in Pyjamas, är han definitivt en av de första professionella gamers som fanns, och är idag bland annat en coach som är en stor förespråkare för träning och fitness kombinerat med E-sport och gaming, och båda momenten inte kan utesluta varandra, utan snarare kompletterar varandra.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis går det definitivt att se viktiga egenskaper i träning som kan användas till din fördel inom gaming. Att träna upp din mentala styrka, frigöra hormoner och enzymer i kroppen, samt autonomt eller aktivt förbättra din reaktionsförmåga är egenskaper som går att hitta i olika träningsformer, som är nödvändigt inom gaming och hjälper dig bli en bättre spelare.