Varför är lån viktiga för ekonomin?

Varför lånar folk pengar? Det finns olika skäl till det. Till exempel kan en person ta ett lån för att finansiera ett underskott. Medan andra använder lån för att betala universitetsavgifter och vissa för investeringar.

Under denna ekonomiska era har lån blivit mycket viktiga. Men deras betydelse är inte bara begränsad till individer. Till och med regeringar lånar. Med andra ord finns det olika typer av upplåning. Länder kan låna från andra länder. Regeringar kan låna från individer och individer kan också låna från regeringar. Hur som helst, lån och utlåning av pengar är avgörande för ett lands ekonomi. I den här bloggen kommer vi att diskutera orsakerna till att lån är så avgörande för ekonomin.

Lån används i kapitalinvesteringar. De medel som går till investeringar stimulerar affärsverksamheten, vilket leder till den totala tillväxten av ekonomin. Det finns fall där regeringar har tvingats spendera betydligt på inkomstutgifter. Vad innebär inkomsterna? Till exempel finansieras en post av inkomstutgifter med lån; det betyder bara framtida intäkter som används idag, vilket är ganska kritiskt. Det är en dålig sak för en nation att kompromissa med sin suveränitet på grund av lån. 

Lånens roll för ekonomisk stabilitet   

Regeringarna använder centralbanker lån för att kontrollera landets ekonomi. För att kontextualisera dessa två punkter, låt oss titta på två sätt på vilka lån kan användas för att stabilisera ekonomin.

Under inflation

Inflationen avser en stat där det generellt ökar priserna på varor och tjänster i ekonomin. Som ett resultat minskar konsumenternas köpkraft. I tider med inflation finns det mycket pengar i omlopp som jagar få varor. Hur sker inflationen? Det är enkelt. Inflationen börjar när kreditökningen ökar och tillgången på pengar i ekonomin ökar. Som ett resultat ökar råvarupriserna, vilket höjer inflationstakten. 

Hur kan denna situation kontrolleras ? Tja, regeringen kommer genom centralbanken att höja räntorna på lån och insättningar. Med höga räntor på lån kan enskilda inte låna. Istället gynnar de höga priserna att spara, vilket minskar mängden pengar i omlopp. Som ett resultat minskar inflationen.

Under deflation

Inflation är inte ett bra skick. Konsumenterna lider ofta på grund av minskad köpkraft. Men är deflationen bättre? Tja, deflation är den direkt motsatsen till inflationen. Priserna på varor och tjänster sjunker avsevärt, och detta kan påverka ekonomin negativt. Hur kan detta villkor korrigeras ? I detta fall finns det behov av extra kredit för att stimulera investeringar. Därför sänker regeringen genom centralbanken räntorna på lån och insättningar. Detta tillstånd stimulerar konsumtionen men begränsar besparingarna, och som ett resultat kontrolleras deflationen.

Som rapporterats av Lånasmart.com, går effekterna av lån till ekonomin utöver inflation och deflation. Som vi tidigare har sagt, det finns olika typer eller skuldnivåer, och var och en påverkar ekonomin annorlunda. För att förstå denna punkt, låt oss kort diskutera två typer av skulder och se hur de påverkar ekonomin.

Investeringsskuld

Hur fungerar skuldinvesteringen? Anta att du tänker starta ett företag och att du inte har kapital; du kanske måste låna. Det beror på att du måste ta med dig alla nödvändiga produktionsfaktorer och andra resurser som krävs för att starta verksamheten innan du kan tjäna något på det. Om du är klok, och jag tror att du är det, kommer du att projicera de intäkter som företaget troligen kommer att generera från försäljningen av produkter som förvärvats på skuld. Det är denna inkomst du måste använda för att betala arbetare och leverantörer regelbundet, betala tillbaka lånet och tjäna vinst på det när allt är avgjort. Det vill säga lånet användes för att öppna ett företag som betalar tillbaka lånet, täcker utgifterna och fortfarande tjänar vinster, något som inte kunde ha varit möjligt utan lånet.

Så, vad är den ekonomiska betydelsen av ett investeringslån? Från illustrationen leder en investeringsskuld till produktion av råvaror som annars inte skulle ha producerats . Den ökade produktiviteten hjälper till att betala tillbaka lånet och tjänar en inkomstström.

Konsumtionsskuld

Till skillnad från en investeringsskuld betalar inte konsumentskulden sig själv. Detta för att skulden inte kan bidra till framtida produktivitet utan istället erbjuder konsumtion. Tänk till exempel på ett semesterlån. Det finns inget sätt semestern kan ge till framtida intäkter. Detta innebär att lånet inte leder till mer framtida produktivitet eller inkomst. Som ett resultat måste den betalas med befintlig inkomst. Detta innebär att mindre av den framtida inkomstströmmen kommer att finnas tillgänglig för konsumtion eftersom en del av den måste användas för att betala tillbaka lånet.

Därför förskjuter konsumtionsskuld den framtida konsumtionen till nutiden, vilket gör att utgifterna blir mindre för framtiden. Eftersom framtida konsumtion har använts för närvarande måste en individ kompensera för den genom att erbjuda framtida produktivitet. Måste du arbeta i framtiden för att betala tillbaka ett lån, något du kan göra utan ? Att spendera vad du inte har är att leva bortom dina medel, vilket är beklagligt ekonomiskt beteende.

Ändå är skuldförbrukningen inte alltid skadlig. Det beror på hur låntagaren använder medlen. Om du till exempel behöver en bil kan du spara pengar och skaffa den bara när du har sparat tillräckligt men om du tar ett lån kan du ha glädjen när du fortsätter att betala skulden. Du måste dock betala ränta om du går den här vägen. Så, fördelen realiseras genom att betygsätta njutningen mot räntebetalningen.

Slutsats

Lån är viktigt för ekonomin. Vi har tittat på olika sätt på vilka lån kan vara till fördel för ekonomin. Bör du oroa dig för din kredit? Inte alls! Något som är av största betydelse är den totala krediten. Vår nästa blogg kommer att fokusera på personlig ekonomi. Under tiden kan du besöka denna webbplats om du behöver omedelbara kontanter.